Gizlilik Politikası

05.12.2023
Bu Gizlilik Politikası, merammakina.com web sitesinde hangi verileri topladığımız, veri toplama amaçlarımız ve verilerinize ilişkin haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu Gizlilik Politikasını kabul etmiyorsanız web sitemizi kullanmaya devam etmemelisiniz. Web sitemizi kullanmaya devam etmeniz, Gizlilik Politikasını ve ilgili uygulamalarımızı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

1. Topladığımız Veriler
Sunucumuz tarafından otomatik olarak oluşturulan günlük dosyalarını istatistiksel amaçlarla ve sitemizi kötü niyetli saldırılardan korumak için kullanırız. Bu dosyalar, IP adresinizin yanı sıra, sitemizde hangi sayfaları, ne zaman, hangi işletim sistemi ve tarayıcıyla ziyaret ettiğinize ilişkin bilgileri içerir. Gizlilik politikası ve kullanım koşulları oluşturduğunuzda, bu politikaları oluşturduğunuzda web sitenizin veya uygulamanızın adı, şirket adı, e-posta adresi, sözleşme geçerlilik tarihi ve bulunduğunuz şehir gibi veriler kaydedilir.

2. Veri Depolama
Topladığımız verileri, kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklıyoruz. Log dosyaları sistemimizde maksimum 1 yıl süreyle saklanmakta olup, gizlilik politikası oluşturma sürecinde doğrudan bizimle paylaştığınız veriler 3 yıl süreyle sistemimizde tutulmaktadır. Verileriniz Türkiye'deki sunucularda saklanmakta olup, verilerinizin yönetimi Türkiye'den sağlanmaktadır.

3. Verilerin Paylaşımı
Mahkemelerden gelen bağlayıcı talepler doğrultusunda yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve haklarımızı korumak amaçları dışında verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmamaktayız. Öte yandan, herhangi bir kişisel bilgi yayınlamadan, sitemizde kaç tane gizlilik politikası oluşturulduğu, bu politikaların ne zaman oluşturulduğu gibi çeşitli istatistikleri kullanarak infografik gibi çeşitli görseller oluşturabilir ve bu görselleri paylaşabiliriz. sosyal medyada ve diğer web sitelerinde.

4. Çerez Politikası
Çerezler, tercihlerinizi ve eylemlerinizi tanımak amacıyla birçok web sitesi tarafından tarayıcınıza yerleştirilen basit metin dosyalarıdır. Güvenlik ve analiz hizmetleri için sitemizde çerezler kullanıyoruz. Ayrıca, sitemizde reklam yapmamız durumunda, reklam ortakları ve diğer üçüncü taraflar sitemize gelen ziyaretçileri takip etmek için çerezleri kullanabilirler. Bu takip üçüncü şahısların sunucuları üzerinden yapılır ve onların veri işleme politikaları bu üçüncü şahısların gizlilik politikalarına tabidir.

5. Diğer Sitelere Bağlantılar
Bu web sitesi üçüncü taraf web sitelerine hiper bağlantılar içerebilir. Gizlilik Politikamız bu web siteleri için geçerli değildir ve bu web siteleri ve içerikleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Verilerinizi üçüncü taraf sitelerle paylaşmadan önce bu sitelerin gizlilik politikalarını okumayı unutmayın.

6. Haklarınız
KVKK'nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz. info@merammakina.com adresine e-posta göndererek kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki hususlar hakkında bilgi alabilirsiniz:
-İşlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz.
-Eğer işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
-İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz.
-Yurt içinde veya yurt dışında devredildiği 3. kişileri öğrenebilirsiniz.
-Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep edebilirsiniz.
-KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini talep edebilirsiniz.
-Yukarıdaki 5. ve 6. maddeler uyarınca yapılan işlemlerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz.
-İşlenen verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz.
- Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

7. İletişim
info@merammakina.com adresine e-posta göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz.

8. Politika Güncellemeleri
Gizlilik Politikasında değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Bu nedenle yapılan değişiklikleri görmek için Gizlilik Politikasını düzenli olarak kontrol edebilirsiniz. Değişikliğin en son ne zaman yapıldığını Gizlilik Politikasının üst kısmındaki güncelleme tarihine bakarak görebilirsiniz.