Çevre Politikası

Meram Makina olarak kendimizi proaktif bir şekilde çevreyi korumaya ve gelecek nesiller için doğayı korumaya adadık. Kuruluşumuzdan bu yana çevre bilincinin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz. Sadece doğal kaynakları koruyarak değil, aynı zamanda başkalarına da bu önemli harekete katılma konusunda ilham vererek bir rol model olmaya çalışıyoruz.

Önümüzdeki yıllarda kaynak kullanımında önemli değişikliklerin yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle çalışanlarımıza kaynakların verimli kullanımı, geri dönüşüm uygulamaları, kirliliğin önlenmesi ve atık oluşumunun en aza indirilmesi konularında kapsamlı eğitimler veriyoruz.

Çevrenin korunmasını ilerletme ve gelecek nesiller için sürdürülebilir bir gelecek sağlama konusundaki kararlılığımız değişmez.